Share this content on Facebook!
15 Aug 2016


trần xuyên sáng

Một trong những cách mà bạn có thể đem lại sức sống tẻ nhạt, nhàm chán phòng trong nhà của bạn là bằng cách lắp đặt các tấm trần trang trí. Những tấm đã được sản xuất từ ​​vật liệu nào đó mà sẽ đáp ứng được mục đích đó họ sẽ được sử dụng cho. Mặc dù chủ yếu trang trí, nó cũng có thể phục vụ như là vật liệu cách nhiệt và cho âm thanh và / hoặc giảm tiếng ồn.
Chúng ta hãy xem xét một ví dụ mà sẽ yêu cầu sử dụng các tấm trần trang trí. Trong suốt những năm bảy mươi và thời hoàng kim của nhạc disco, bỏng ngô trần đang...